Kahoot Malaysia History & ABC Ya

24 Januari 2020 | Aktiviti Terkini

23 Januari 2019 : Pusat Internet telah menjalankan aktiviti interactive game ABC Ya. Website ini merupakan website pembelajaran yang bersesuaian bagi pelajar sekolah rendah. Mengajar skill dalam matematik , bahasa Ingeris dan juga dalam penyelesaian masalah.

Dengan adanya aktiviti seperti ini, hubungan baik dengan masyarakat dapat dikekalkan dan mudah bagi pertugas Pusat Internet untuk mengadakan aktiviti-aktiviti selanjutnya.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali