Program Ceramah Kejiranan Asas Perpaduan

18 Oktober 2019 | Aktiviti Terkini

Pada 17 Oktober 2019: Pusat Internet telah menghadiri Program Ceramah Kejiranan Asas Perpaduan . Ceramah Kejiranan Asas Perpaduan ini disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Huzili Hussin (Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi UniMAP Perlis). Tujuan aktiviti ini dijalankan bagi Mempromosikan Pusat Internet kepada masyarakat sebagai pusat komuniti yang mempunyai kepelbagaian fungsi selain pusat pembelajaran serta Mempelbagaikan aktiviti mampu menarik minat komuniti dari pelbagai lapisan umur. Program berakhir pada jam 11.00 Malam.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali